5.ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดงวดสำหรับเพิ่มบัตรเป็น2ปีเฉพาะเดือนมีนาคม2559 ราคา1600บาท ที่ส่งเงินเข้ากองทุนกลางแล้วเท่านั้
 เปิดงวดสำหรับเพิ่มบัตรเป็น2ปีเฉพาะเดือนมีนาคม2559 ราคา1600บาท ที่ส่งเงินเข้ากองทุนกลางแล้วเท่านั้น ตอนนี้เปิดให้เพิ่มได้ล่ะครับ 
คำถาม-ตอบเกี่ยวกับการซื้อบัตรประกันสุขภาพ
คำถาม-ตอบเกี่ยวกับการซื้อบัตรประกันสุขภาพ  รายละเอียดคลิ๊ก 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)

 เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    ดาวน์โหลด

 ตัวอย่าง กลุ่มผู้ถือบัตรชมพูและกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้  ดาวน์โหลด 


 
แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช่จ่ายสูง บัตรแรงประก
แจ้งปิดงวดและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช่จ่ายสูง บัตรแรงประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

 

 

 
เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558รายละเอียดเพิ่มเติม 
เรื่อง แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

 เรื่อง แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ประกาศด่วน!!! เรื่อง ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลจำนวนการขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว
  ประกาศด่วน!!! เรื่อง ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลจำนวนการขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว รายละเอียดเพิ่มเติม 
แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
 ประกาศด่วน!!++ เรื่อง แนวทางการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติม 
ข้อมูลทะเบียนตุลาคม

ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วัน ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

 

 
ข้อมูลทะเบียนกันยายน

ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ดาวน์โหลด

 
ด่วน ! เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2 เริ่ม ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามที่มี นโยบายให้ดำเนินการเปิดศูนย์ One Stop Service เพื่อจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ใน ๒๒ จังหวัด ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๙ นั้น ขอให้หน่วยบริการดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวปี ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘​​​​​​​ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ข้อมูลทะเบียนสิหาคม

ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วันที่ ๒๕ สิหาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทะเบียนกรกฎาคม
ข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด  
ClaimHosXPExport

 สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม HosXP สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม claimhosxpexport ที่สามารถดึงข้อมูล การรักษาและเคลมออกมาเพื่อส่งเข้าที่หน้าเวบได้แล้ว คู่มือการใช้งาน หรือ คู่มือไฟล์วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=3Du4zISyZBI

 
ข้อมูลทะเบียน

จำนวนทะเบียนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ Download

 
แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสเด็ก

แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรหัสการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีเด็กป่วย ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๑/ว๑๑๐ ลว ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แนวทาง

 
ประกันต่างด้าวและประกันสังคม

 การประกันสุขภาพต่างด้าว สธ.๐๒๐๙.๐๑/ว๘๙ ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ประกาศสนง.ประกันสังคม เรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รายละเอียด 

 
ข้อมูลทะเบียนเมษายน

จำนวนทะเบียนผู้ประกันตนที่ยังคงอายุบัตรตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียด

 
เอกสารประชุมรร.เอเชียฯ

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘

๑.อาจารย์บัญชา  ๒.อาจารย์หิรัญญา  ๓.อาจารย์วรวิทย์  ๔.ทีมวิชาการ

 
การสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกัน(ต่างด้าว)

การสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวของรพ.เอกชน

๑. ระยะแรก รพ.ที่เคยร่วมโครงการ ได้แก่รพ.วิชัยเวช สมุทรสาคร และรพ.บางปะกอก9 ให้ดำเนินการได้ตามหนังสือแจ้งที่แนบ สธ ๐๒๐๙.๐๑/๖๕

๒. ระยะต่อไป รพ.เอกชนอื่น ๆ ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ฉบับลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

 
ประกาศกระทรวง ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงและแนวทาง หนังสือประกาศ(ลงนาม ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๑. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย๒. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๓. แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

 
ข้อมูลขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2558

จำนวนประชากร ณ. 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด

 
Drg V4 V5

017

Drg V4    1/54 2/54 1/55

Drg V5   2/55 3/55 4/55 5/55
             พย ธค 55
             มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค สค(2) กย ตค พย  ธค 2556

                  มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย  2557