นโยบายและเบิกเคลม  โทรl.02-590-1579   งานโปรแกรม ยุทธการ :  โทร.02-590-1578  0909 - 846768
E-mail                 :  hig@health2.moph.go.th     Line ID  :  thaigagas   

  Login  
เรื่องประกาศสำคัญ  
 เรื่องประกาศสำคัญ    

งวด Onestop 500 900 1600 เดือน มิย ถึงปัจจุบันเปิดให้ส่งทะเบียนถึง 1 เมษายน 2558 

แจ้งเตือน ! การส่งเคลมค่าใช้จ่ายสูง ต้องส่งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ datedsc (คนไข้ออกจาก รพ)
ตามมติคณะกรรมการ 
  Download Update 5/9/2014

excel ! รพ.ที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน ตรวจสอบได้ที่นี่ Update 16/9/2014

   
 Print