นโยบายและเบิกเคลม  โทรl.02-590-1579   งานโปรแกรม :  ยุทธการ   โทร.02-590-1578  0909-846768    
E-mail                 :  hig@health2.moph.go.th    ID Line :  thaigagas       QRCode   

  Login  
เรื่องประกาศสำคัญ  
 เรื่องประกาศสำคัญ    

UpDate 5/8/2014 

แจ้งผลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือน กรกฏาคม  2557 ครั้งที่3  Update 8/8/2014


  เงื่อนไขการเบิกเคลม เพิ่มเติม หากยังไม่รายงานการส่งเงินเข้ากองทุน ผ่านเวปไซด์ fwf จะไม่สามารถส่งเคลม ค่ารักษาได้ครับ

  ปรับโปรแกม รองรับ พิมพ์ใบรับรองแพทย์ Download
 
   ไฟล์ ! แก้ไขกรณีการถ่ายภาพมีปัญหา ภาพกระตุก
1. แนะนำใช้ Firefox 
2.ให้ทำการ Downgrade Flash player ไม่เกิน V13 หรือ Download (17Mb)

   
 Print