นโยบายและเบิกเคลม  :  ทองรู้      โทรl.02-590-1579  โทรสาร  02-590-1580 
งานโปรแกรม              :  ยุทธการ   โทร.02-590-1578  0909-846768       ID Line :  thaigagas
E-mail                 :  hig@health2.moph.go.th   

  Login  
เรื่องประกาศสำคัญ  
 เรื่องประกาศสำคัญ    

UpDate 23/4/2014  Now!!!!

รพ ที่มีปัญหาในการแจ้งหลักฐานการโอนเงิน  และติดต่อไม่ได้   มีดังต่อไปนี้

รพ นาทม            ใบโอนเงินไม่ชัด
รพ ปรางค์กู่          ใบโอนเงินไม่ชัด 
รพ วิเศษชัยชาญ   ใบโอนเงินไม่ชัด
 

 

พบปัญหาส่งเงินเข้ากองทุนเกิน จำนวนเงินที่ต้องโอนจริง (ข้อมูลจากการขอเลขอ้างอิง) ตรวจสอบดังนี้ Download


    
 Print