.
 
   

 

   

 

      

  ขอให้ สสจ.ทุกแห่งแจ้งเลขที่่บัญชีของ ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับเงินโอนแรงงานต่างด้าว โดยสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร (book bank) รบกวนส่งเข้าเมล์hig@health.moph.go.th พร้อมแจ้งผู้ติดต่อประสาน ภายในวันที่19 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานหลังปิดศูนย์  รายละเอียด


สรุปการประชุมแนวทางการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม. 23 ก.พ.59,  หลัง 29 ก.ค.29 ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขคลิ๊กดูรายละเอียด   แนวทางหลังปิดศูนย์OSS   ไฟล์เก็บข้อมูลหลังOSS

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ๔ ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ คลิ๊กดูรายละเอียด

พรบ.สัญชาติ ฉบับที่4 คลิ๊กดูรายละเอียด

 แจ้งแนวทางการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว คลิ๊กดูรายละเอียด