นโยบายและเบิกเคลม  :  ทองรู้      โทรl.02-590-1579  โทรสาร  02-590-1580 
งานโปรแกรม              :  ยุทธการ   โทร.02-590-1578  0909-846768       ID Line :  thaigagas
E-mail                 :  hig@health2.moph.go.th   

  Login  
เรื่องประกาศสำคัญ  
 เรื่องประกาศสำคัญ    

UpDate 27/3/2014  Now!!!!

หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว สิ่งที่แนบ แนวทางการบริหารจัดการและการเรียกเก็บค่าชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์ Download

ข่าว fwf ชี้แจง
      1. ข้อมูลการทะเบียนต่างด้าว เดือน สค56 - ธค56 งดการส่งทะเบียนย้อนหลัง
      2. สำหรับ มค57 - ปัจุบัน รพ ใด ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้รีบนำข้อมูลทะเบียนเข้า fwf.cfo.in.th
          เพื่อสิทธิของผู้ซื้อบัตรและ รพ จะได้ทราบข้อมูลในการให้สิทธิคนไข้ได้ถูกต้องมากขึ้น

    
 Print