เข้าสู่ระบบ  
หน้าหลัก  

นโยบายและเบิกเคลม  :   โทรl.02-590-1579  โทรสาร  02-590-1580 
งานโปรแกรม              :   โทร.02-590-1577     
E-mail                 :  hig@health2.moph.go.th  

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง    
   
 พิมพ์   
 4. แจ้งผลการจ่ายค่าชดเชย    

     แจ้งผลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือน พฤษภาคม 2558  Update 18/6/2015

   กรุณาแจ้ง ชื่อโรงพยาบาลและหน้าบัญชีที่ต้องการให้โอนเงิน Fax 02 590 1580

          

 

   
  
 5.ข่าวประชาสัมพันธ์    
จำนวนคนขึ้นทะเบียน - 1 กรกฎาคม 2558

จำนวนขึ้นทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 Download

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสเด็ก - 30 มิถุนายน 2558

แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรหัสการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีเด็กป่วย ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๑/ว๑๑๐ ลว ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

ประกันต่างด้าวและประกันสังคม - 12 พฤษภาคม 2558

 

การประกันสุขภาพต่างด้าว สธ.๐๒๐๙.๐๑/ว๘๙ ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ประกาศสนง.ประกันสังคม เรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รายละเอียด 

 

จำนวนขึ้นทะเบียน24 เม.ย. 58 - 1 พฤษภาคม 2558

จำนวนขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 ดูรายละเอียด

 

เอกสารประชุมรร.เอเชียฯ - 17 เมษายน 2558

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘

๑.อาจารย์บัญชา  ๒.อาจารย์หิรัญญา  ๓.อาจารย์วรวิทย์  ๔.ทีมวิชาการ

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกัน(ต่างด้าว) - 31 มีนาคม 2558

การสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวของรพ.เอกชน

๑. ระยะแรก รพ.ที่เคยร่วมโครงการ ได้แก่รพ.วิชัยเวช สมุทรสาคร และรพ.บางปะกอก9 ให้ดำเนินการได้ตามหนังสือแจ้งที่แนบ สธ ๐๒๐๙.๐๑/๖๕

๒. ระยะต่อไป รพ.เอกชนอื่น ๆ ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ฉบับลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘

 

ประกาศกระทรวง ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘ - 30 มีนาคม 2558

ประกาศกระทรวงและแนวทาง หนังสือประกาศ(ลงนาม ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๑. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย๒. การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย๓. แนวทางปฎิบัติการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว เอกสารตัวจริงจะส่งทางไปรษณีย์

 

ข้อมูลขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - 3 มีนาคม 2558

จำนวนประชากร ณ. 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด

 

Drg V4 V5 - 6 กันยายน 2556

017

Drg V4    1/54 2/54 1/55

Drg V5   2/55 3/55 4/55 5/55
             พย ธค 55
             มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค สค(2) กย ตค พย  ธค 2556

                  มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย  2557

 

   
 พิมพ์