เข้าสู่ระบบ  
หน้าหลัก  

นโยบายและเบิกเคลม  :   โทรl.02-590-1579  โทรสาร  02-590-1580 
งานโปรแกรม              :   โทร.02-590-1577     
E-mail                 :  hig@health2.moph.go.th  

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง    
   
 พิมพ์   
 4. แจ้งผลการจ่ายค่าชดเชย    

     แจ้งผลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เดือน สิงหาคม  2557 ครั้งที่4  Update 22/9/2014

          

 

   
  
 5.ข่าวประชาสัมพันธ์    
แนวทาง One Stop Service - 24 มีนาคม 2558

แนวทางตรวจสุขภาพและขายประกัน 1 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด

 

ข้อมูลขึ้นทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - 3 มีนาคม 2558

จำนวนประชากร ณ. 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียด

 

เร่งรัดส่งข้อมูลให้บริการเพื่อเรียกเก็บ - 10 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง เร่งรัดการส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว หนังสือ สธ 0209.01/ว513 ลว. 19 กันยายน 2557  read more ...

จำนวนประชากร - 28 มกราคม 2558

จำนวนประชากร ณ. 14 มกราคม 2558 ที่ขึ้นทะเบียน 1.4 ล้าน ดูรายละเอียด

 

งานประกันสุขภาพคนต่างด้าว - 18 มีนาคม 2557

ด่วนให้ส่งเงินเข้ากองทุน  !!!!
ตามวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ในวันที่ 18/2/2014  มีมติให้ส่งเงินเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว โดยบัญชีกองทุนเดิม  เลขบัญชี  142-1-09292-1  ชื่อบัญชี เงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลับหนีเข้าเมือง 

(โหลดหนังสือราชการเรื่องแจ้งการโอนเงิน)

 

 

Drg V4 V5 - 6 กันยายน 2556

017

Drg V4    1/54 2/54 1/55

Drg V5   2/55 3/55 4/55 5/55
             พย ธค 55
             มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค สค(2) กย ตค พย  ธค 2556

                  มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย  2557

 

   
 พิมพ์