. ไฟล์PDF หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างด้าวหนังสือเล่มสีม่วง สำหรับรพ.ที่ยังไม่มี ดาว์นโหลด

.ลำดับขั้นตอนการลงทะเบียน คนต่างด้าวผ่านโปรแกม fwf.cfo.in.th ทำให้ครบทั้ง 4 ขั้นตอนผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิโดยสมบูรณ์
ขั้นตอนที่1. ลงทะเบียน(ด้วย ไฟล์ Excel)(คู่มือ

ขั้นตอนที่ 2. ขอเลขอ้างอิง(คู่มือ

ขั้นตอนที่ 3. การพิมพ์บัตรคนต่างด้าว (พิมพ์บัตร 1 คน)(คู่มือ)     (พิมพ์บัตร 2 คนขึ้นไป)(คู่มือ)  

ขั้นตอนที่ 4. รายงานการโอนเงินให้กองทุนกลาง(คู่มือฉบับเต็ม)


 
คู่มือ ! หน่วยบริการเริ่มส่งข้อมูลเพื่อเบิกเคลม กรณี Arv และ Lab ได้ตั้งแต่วันที่ 30/5/2014 เป็นต้นไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  Download (V2)

 คู่มือ ! ข้อมูลสูตรยา ARV Download

 คู่มือ !  ข้อมูล LAB ARV  Download OPD

  คู่มือ !  ข้อมูล วัคซีน Download  OPD


 การโอนย้าย(เพิ่มเติม) Download

ปรับโปรแกม รองรับ พิมพ์ใบรับรองแพทย์ Download

  แก้ไขกรณีการถ่ายภาพมีปัญหา ภาพกระตุก ให้ทำการ Downgrade Flash player ไม่เกิน V13 หรือ Download

 คู่มือการใช้โปรแกม fwf.cfo.in.th ประจำปี 2014  Download

เพิ่มระบบการใส่ภาพลายเซ็นต์ ผู้อำนวยการ หรือ ผู้รับมอน ลงในบัตรประกันสุขภาพ Download ที่นี่

 โปรแกรม fwf.cfo.in.th จะไม่สามารถรับเลข 605 จากโปรแกรม สปสช. เลขที่สามารถส่งเข้าระบบได้มีดังนี้ 

***ใช้ตั้งแต่ 13 สค 2556 - 26 มิย 2557***


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 วิธีการนับระยะประกันสุขภาพคนต่างด้าว