รายงานเป้าหมายOSS ณ วันที่ 1เมษายน59 - 2สิงหาคม59
 
รายงานเป้าหมายOSS ณ วันที่ 1เมษายน59 - 25กรกฏาคม59
 
รายงานเป้าหมายOSS ณ วันที่ 1เมษายน59 - 21กรกฏาคม59
 
รายงานเป้าหมายOSS ณ วันที่ 1เมษายน59 - 11กรกฏาคม59
 
รายงานเป้าหมายOSS ณ วันที่ 1เมษายน59 - 4กรกฏาคม59
 
รายงานเป้าหมายOSS ณ วันที่ 1เมษายน59 - 27มิถุนายน59
 
รายงานเป้าหมายOSS ณ วันที่ 1เมษายน59 - 20มิถุนายน59
 
รายงานเป้าหมายOSS ณ วันที่ 1เมษายน59 - 6มิถุนายน59